Montessori mühiti

Home » Montessori mühiti

Montessori Mühiti

“daxili müəllim”

Montessori Mühiti...

Mariya Montessori uşağın sərbəst hərəkət edə biləcəyi bir təhsil mühiti olduğu halda “daxili müəllimin”rəhbərliyi altında özü üçün inkişaf edəcəyini söyləmişdir.Ehtiyacları diqqətlə və sevgiylə qarşılanan bir uşaq ,təbiətinə uyğun şəkildə işləyəcəkdir.O,öz fərdi marşrutu və sürətiylə gedəcəkdir.

Montessori mərkəzindəki otaqda əşyalar gözəl və zövqlə düzülür.Otaqdakı mebel uşağın ölçüsünə uyğun olur,geyimi rahat götürə bilməsi üçün geyim qarmaqları yeteri qədər aşağıda yerləşir, göz səviyyəsində şəkillər və dərsliklər yerləşir,təhsil materialları əlçatan olmaq üçün kifayət qədər aşağıda olur.Otaqda harmoniya və estetika hökm sürməlidir.Bütün mebellər iynəyarpaqlı ağacdan hazırlanır,uşaqlar üçün ən cəlbedici rənglər istifadə olunur,bunlar mavi, sarı,çəhrayı,ağ,yaşıl rənglərin çalarlarıdır.

Montessori mühitinin hazırlanmasında əsas şərtlərdən biri belədir: “ Hər şey üçün yer var və hər şeyin öz yeri var” Hər bir tədris materialının daimi yeri olduğunu uşağın yaddaşına həkk olması vacibdir.Bütün təhsil materialları cəlbedici olmaq üçün rəflərə gözəl bir şəkildə düzülür.Uşağa materialla işləyib qurtardıqdan sonra onu öz yerinə qaytarmağı öyrədirik.
Sinif mühiti müəllimin ən çox müşahidə etdiyi,uşaqların isə işlədiyi yerdir.Uşaqlar özlərini düzgün aparmağı,sakit bir səslə danışıb iş zamanı başqalarına mane olmamağı öyrənir.Kollektiv dərslər zamanı uşaqlar bir birləri ilə rəqabət aparmadan, dostlarının uğurlarından zövq alaraq ünsiyyət qurmağı və əməkdaşlıq etməyi öyrənirlər.Hər kəs nəzərdə tutulan məqsədə çatacağına əmindi.Və birlikdə daha maraqlı və əhəmiyyətli nəticələr əldə edirik.

Montessori valideynləri və müəllimləri birlikdə uşaqları böyütməkdə müttəfiq olmalıdırlar.Böyüklər arasında harmoniya və anlayış olmasa,uşaqlarla münasibətdə harmoniyaya nail olmaq mümkün deyil. Uşaqlar diktə etdiklərimizi deyil, düşüncələrimizi və bizim necə olduğumuzu qavrayırlar.
Uşaqları öyrətmək asan deyil lakin,mükafatlandırıcı işdir.
Əgər biz bunu sevinclə və əzmlə etsək,onlarda biliyə sevgi yaratmaq üçün qiymətli fürsət əldə edərik.Bizim mükafatımız onların iş və fəaliyyətində xoşbəxt olduqlarını görməkdir. Bu da sağlam böyümək və ahəngdar inkişaf etmək deməkdir.